Silk-E-Flowers

Herroepingsrecht

Wilt u graag afzien van uw aankoop?
Gebruik dan het herroepingsformulier die u hier kunt terugvinden:
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf
U kan dit eenvoudig invullen & ons terugsturen.

Meer info over uw recht op herroeping kunt u hier terugvinden:
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Herroepingsrecht-verkoop-op-afstand.pdf

Evenals in onze algemene voorwaarden terug te vinden op onze homepagina.
Zie hieronder de verkorte versie:

Recht op herroeping volgens Boek VI WER – art. VI.47 en volgende WER - wettelijke garantie is van toepassing.
Artikel 7.1 – Herroepingsrecht
Onverminderd de uitzonderingen in artikel 7.2 en de verdere voorwaarden en wijze van uitoefening van het herroepingsrecht, kan de Consument de aankoop van het product herroepen:
De Consument heeft het recht aan Silk – E – Flowers mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Silk – E – Flowers heeft het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het product sporen heeft van schade, gebruik of van slijtage vertoont. In elk geval dienen naast het product ook alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending.
Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal Silk – E – Flowers aan de Consument binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping en de teruggave van het product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen.
Artikel 7.2 – Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Onder volgende omstandigheden beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht:
    a) Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
    b) De levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
    c) De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen (gepersonaliseerde goederen, maatwerk), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen; Gedacht kan worden aan diverse design- en meubelartikelen, bruidsboeketten, grafstukken, accessoires en toebehoren voor deze voorgenoemde artikelen en gerelateerde (doch niet limitatief), welke op maat of op aanvraag (kleur, grootte, samenstelling van aparte stukken en zo voort) werden samengesteld of aangepast.
    d) Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen (onroerend worden door plaatsing en/of installatie);